Webpad Vikingen
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen of online rekenen. Ook temporekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Rond het jaar 800 leefden in Scandinavië de Vikingen.

 

 • Welke landen horen bij Scandinavië?
 • De Vikingen werden ook wel anders genoemd. Hoe?
 • De naam Vikingen komt waarschijnlijk af van het woord: Vik
  Wat betekent dat woord?
 • Anderen menen, dat het afkomstig is van het woord: Vig
  Wat betekent dat?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
 • Wat waren de Vikingen eigenlijk vooral?
 • Waarom was het land waar ze woonden niet zo geschikt voor de landbouw?

 

Grote delen van het land waren bedekt met bos. Er was dus erg veel hout.

 

 • Waar gebruikten de Vikingen dit hout allemaal voor?
 • Hoe zagen de huizen er in de dorpen en op het platteland uit?
 • Welke naam hadden ze?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Vikingen hadden heel veel verschillende soorten voedsel. 

Dat kwam omdat ze op veel plaatsen in de wereld kwamen en de eetgewoontes uit die streken overnamen.

 

Zet de woorden van je werkblad op de goede plaats in de teksten die eronder staan.

Op de site kun je lezen wat er moet staan.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In de Scandinavische landen, waar de Vikingen vandaan kwamen, was niet veel grond voor landbouw aanwezig. 

Ook was de grond niet erg vruchtbaar. 

Er dreigde hongersnood. 

Er moest dus brood op de plank komen... 

De Vikingen gingen op zoek naar nieuwe, vruchtbare grond. 

De Vikingen waren uitstekende zeevaarders en zijn dan ook in veel landen geweest.

 

 • In welke landen?
 • Hoe heten de bekende schepen van de Vikingen?
 • Waar kwam die naam vandaan?

 

Er waren ook nog schepen met een groot laadruim.

 

 • Hoe werden die schepen genoemd?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen of online rekenen. Ook temporekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

In de meeste gevallen kwamen de Vikingen met hun schepen om handel te drijven, maar later gingen ze ook plunderen. 

Daarom hebben ze zo’n slechte naam gekregen.

 

 • Welke belangrijke Nederlandse handelsstad hebben de Vikingen veroverd, geplunderd en verwoest?
 • Hoe heet die stad nu?

 

De Vikingen waren ook ontdekkingsreizigers. 

Voordat Columbus Amerika in 1492 ontdekte waren de Vikingen daar al geweest.

 

 • Welke Viking was dat?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

De Vikingen hadden veel goden.

 

 • Hoe heet de plaats waar de goden woonde?

 

De belangrijkste god van de Vikingen reed op een paard met 8 benen door de lucht.

Hij had gezelschap van 2 wolven en 2 raven. 

 

 • Hoe heet deze god?
 • Welke dag van de week is naar deze god genoemd?
 • Hoe heten de 2 raven van deze oppergod?
 • Hoe heet dat paard?

 

 • Hoe heet de god die op het volgende plaatje staat op je werkblad?
 • Welke dag van onze week is naar hem genoemd?

 

De Vikingen dachten dat deze god verantwoordelijk was voor de bliksem en de donder.

 

 • Hoe gebeurde dat dan volgens hen? 
 • Noem nog eens een paar belangrijke goden van de Vikingen.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

Ook Vikingen werden natuurlijk ziek en gingen dood.

Maar hoe je behandeld werd als je ziek was of dood ging, hing af hoe belangrijk je was. 

Ook hoe je begraven werd.

 

 • Hoe heette de hemel van de Vikingen, waar je naar toe ging als je was gestorven op het slagveld?
  (De achtenswaardige dood)
 • Hoe heette de schandelijk dood voor een moedige krijger?
 • Noem eens 4 belangrijke dingen die een stamhoofd mee kreeg op zijn ‘reis naar het Walhalla’.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In de tijd van de Vikingen was het gesproken woord het meest belangrijk. 

Alles werd van vader op zoon en moeder op dochter doorverteld. 

De wetten, de gebruiken, de godsdienst, alles!

Toch gebruikten de Vikingen wel een soort schrift.

 

 • Hoe heette dat schrift?
 • Hoe ziet dat schrift eruit?
 • Het basisalfabet had 16 tekens.
  Wat was de naam van dat basisalfabet?
 • Tot wanneer is dat alfabet gebruikt?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Wil je eens kijken hoe jouw naam er in het Runenschrift uit ziet?
Leuk om te doen.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Een leuke bouwplaat om je eigen drakar te bouwen.

Eerst kleuren en opplakken op dun karton.

Hoe netter je werkt, hoe mooier hij wordt.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Los de online woordzoeker op.
Als je alle woorden hebt ingevuld vormen de overgebleven letters een zin.
Weet jij wat er staat?

 

 

Doe-link:

 

Lees verder

Maak eens een ouderwets Vikingbrood: een Trencherbread.

Eerst alle ingrediënten verzamelen en dan lekker bakken.  

 

Doe-link:

 

Lees verder